Un sector immobiliari invencible en clau clúster

La unió acaba convertint les iniciatives impossibles en invencibles. El CSIM neix com una aliança de tota la cadena de valor dels serveis immobiliaris per donar resposta a la nova conjuntura. En un moment de canvis radicals, accelerats i incerts, el Clúster de Serveis Immobiliaris es proposa integrar a totes les empreses d’aquest àmbit per afrontar els nous reptes. Una unió que elimini els impossibles i transformi el sector en sòlid, innovador, referencial i… invencible en clau Clúster.

Per tots aquells que només coneguin lleugerament que és un Clúster, es podria definir com una agrupació d’empreses, marques o organitzacions que sumen forces per aprofitar les seves diferents especialitzacions. Una unió que atorga, en termes generals, avantatges sobre la competència, reducció de costos, productivitat i accés a nous mercats. Una eina de millora substancial, en definitiva, de les possibilitats d’una àrea de negoci o sector.

El CSIM és una associació sense ànim de lucre, fundada a iniciativa d’uns empresaris que aposten per impulsar al sector des de formules innovadores i transversals, que sense presentar-se encara oficialment suma ja una vintena d’empreses tant del sector immobiliari com del seu ecosistema. Una estimulant empenta inicial que és un excel·lent termòmetre del futur del Clúster.

Construir un nou futur

La suma de forces, coneixements i idees de tots els actors immobiliaris ha de permetre,  internament, trencar les dinàmiques preestablertes del sector, i a un nivell més global, satisfer les noves i canviants necessitats de les persones en l’ús dels immobles, ja sigui per viure-hi o treballar-hi. Modificar el present per construir un nou futur.

Amb l’objectiu de reforçar la competitivitat de les empreses que formen part de la cadena de valor dels serveis immobiliaris a Catalunya, però amb una visió global d’abast estatal i internacional; el CSIM aportarà tot un seguit d’avantatges als seus associats.

Notorietat, coneixement i decisió. Ser protagonista dels canvis del sector accedint a les fonts,  participant del debat i esdevenint decisiu. Ser un decisor actiu de la transformació.

Re-connectar. Una via per aclimatar-se, connectar i superar els efectes que l’actual disrupció tecnològica està comportant en el mercat immobiliari, en un sentit ampli.

Adaptació. Adaptar més fàcil i dinàmicament el negoci immobiliari de cada associat a la transformació que el sector necessita. Adaptar-se al canvi generant aquest canvi.

i-MMobiliaris. Facilitar l’aplicació de la tecnologia en el desenvolupament de la prestació dels serveis en l’àmbit immobiliari. Un impuls tecnològic per a un motor econòmic.

Estratègia. Incorporar l’enfocament estratègic als negocis immobiliaris. La suma de coneixements, mètode i estratègia multiplica l’èxit d’un projecte.

Uns avantatges que són una primera crida a la suma a tots els actors de la cadena immobiliària de valor. Una iniciativa de present que mira al futur per fer, tots plegats, del sector en sòlid, innovador, referencial i… invencible en clau CSIM.