Segon Taller: Fórmules de millora en la cadena de proveïdors d’un edifici

El 29 de juny continuàvem la nostra activitat posant en marxa el segon grup de treball del CSIM, dedicat a analitzar les potencialitats existents per a millorar l’eficiència en la gestió dels edificis i trobar així noves oportunitats per a l’increment de la competitivitat en aquest àmbit.

Donat el gran ventall d’actuacions que s’obren quan parlem de la gestió d’un edifici, el grup de treball es va estructurar en tres grups, de manera que cadascun d’ells va aprofundir en diferents entorns. Sobre la base d’aquest treball, es van identificar diferents elements clau per a la millora de la gestió:

Grup A

Connectar l’edifici
• Sonorització.
• Smart data.
• Integració de la informació als diferents proveïdors.
• Difusió de la informació entre els propietaris.
Optimitzar els consums de l’edifici
• Difusió de fons i ajudes i involucració de bancs i operadors financers.
• Homologació de membres del*CSIM com a agents rehabilitadors.
• Promoció d’acords entre proveïdors i AFH.
• Sensorització dels consums.
• Sensibilitzar als propietaris.

Grup B

Rehabilitació, manteniment i eficiència energètica

• El CSIM com a possible agent rehabilitador.
• Creació de comunitats energètiques.
• Gestió de l’edifici com un actiu generador d’ingressos (venda energia, autoconsum).
• Pedagogia sobre manteniment i gestió del patrimoni.

Connectivitat de l’edifici
• Big-Data.
• Telecomunicacions eficaces.
• Sonorització.
• Connectivitat entre veïns.

Grup C
• Comunitats energètiques. Definicions i casos concrets.
• Manteniment preventiu. IoT i difusió de dades.
• Pedagogia per a inversió predictiva.
• Figures multitask.


VOLEM COMPTAR AMB TU!
SUMA-T’HI ARA!