Potenciar la venda creuada és una estratègia perfecta per millorar el rendiment del negoci. Això es pot dur a terme de manera transversal entre diferents segments, però també es pot dur a terme en el moment concret de la transacció, posant al servei del client nous productes.

El projecte s’estructurarà sobre la base de 4 eixos principals:

  • Identificació dels serveis al voltant de la transacció que tenen més sentit a l’hora de ser incorporats per les empreses transaccionals.
  • Identificació dels millors models de negoci per incorporar aquest tipus de productes/serveis a la cartera de serveis de les empreses transaccionals.
  • Identificació de les empreses capdavanteres en aquest tipus de serveis.
  • Identificació de quines d’aquestes empreses serien òptimes per desenvolupar-hi acords de col·laboració.
Objectius concrets i detallats

El desenvolupament del projecte d’impuls de la venda creuada de serveis a la transacció s’iniciarà el juliol de 2022 i acabarà el desembre del mateix any.

Per obtenir la consistència desitjada, el projecte entrarà al detall dels següents objectius:

– Identificació dels serveis d’interès (assegurances, hipoteques, mudances, jurídic, finançament petites reformes, subministraments, rehabilitació, etc.) a incorporar segons:

  •  Rendibilitat del servei.
  • Identificació de les necessitats tant del client (venedor) com del comprador.
  • Diferenciació basada en l’engagement ja generat amb el client (on el fet de portar la seva transacció ens posiciona millor que a altres actors).

– Potencial de creixement del servei.

– Identificació de les empreses capdavanteres en cadascun dels serveis.

– Organització de sessions de networking per fomentar el coneixement entre els socis del CSIM i aquestes empreses.

– Desenvolupament d’acords amb empreses especialitzades/d’interès (a nivell global per a tots els socis del CISM o individualment empresa a empresa):

– Processos d’homologació per a proveïdors del Clúster.

– Plataforma tecnològica (pull de proveïdors) – ratings, etc.

– Incorporació de personal dels proveïdors a l’empresa.

– Suport en el desenvolupament de noves solucions que incorporin els serveis identificats.

– Redisseny dels processos de venda posant el client al centre (“el viatge del client”)

QUEREMOS CONTAR CONTIGO!
SÚMATE AHORA!