Qualsevol nova estratègia de futur per al sector s’ha de basar, entre altres coses, en un bon coneixement de la competència i de les tendències, també a nivell internacional. Conscient d’això, el CSIM posa en marxa un projecte que planteja posar l’ull en el que passa al nostre voltant, més enllà de les nostres fronteres.

El fet és que cada dia hi ha una penetració més gran d’empreses internacionals en tots els àmbits, també en el dels serveis immobiliaris. Per aquesta raó, no només cal estar alerta del que passa a nivell internacional, sinó també quines són les seves tendències actuals i de futur.

Preguntes que cal respondre

El primer que cal tenir en compte és que sovint alguns mercats internacionals estan més desenvolupats que el nostre i que, per tant, poden partir d’avantatges competitius que cal conèixer. En aquest sentit, hi ha algunes preguntes clau que seran en les que el projecte de vigilància estratègica i benchmarking internacional de competidors es recolzarà:

 • Coneixem els moviments que s’estan produint a nivell nacional i internacional de competidors o altres entrants que persegueixen aquesta massa crítica?
 • Coneixem els nous models de negoci que creixen i guanyen quota de mercat als diferents segments de serveis immobiliaris a nivell internacional?
 • Hem identificat entrades d’empreses potencials al nostre mercat?
Un projecte transversal bianual

L’objectiu del projecte és identificar i veure l’evolució dels competidors als mercats considerats de referència: França, el Regne Unit i els Estats Units. Es tracta d’un projecte transversal útil per a tota la cadena de valor representada al CSIM i, atès que les tendències estan en constant evolució, el projecte, d’una durada de 3 mesos, es realitzarà de manera bianual, iniciant el primer procés al maig del 2023.

Per dur a terme el projecte, es comptarà amb una xarxa de proveïdors internacionals de qualitat. Els paràmetres que s’estudiaran seran:

 • Identificació de les noves empreses i models de negoci líders o d’interès en cadascun dels diferents negocis presents a la cadena de valor amb focus (encara que no exclusiu) als tres mercats de referència (Regne Unit, França, Estats Units).
 • Realització d’entrevistes amb empreses líders.
 • Anàlisi de la seva evolució:
  • Nous mercats d’interès.
  • Injeccions de capital.
 • Construcció d’una base de dades segmentada d’aquestes empreses per poder portar el seguiment a futur.
 • Anàlisi de les tendències futures principals derivades d’aquests nous models de negoci.
 • Organització de ponències (diferenciades per segment) amb especialistes (idealment internacionals) per a cadascuna de les línies de negoci.
QUEREMOS CONTAR CONTIGO!
SÚMATE AHORA!