Primer Taller: Noves estratègies per als administradors de finques

El 17 de juny el CSIM va iniciar el seu treball amb un taller dedicat a proposar noves estratègies per a un dels principals actors del negoci immobiliari: els administradors de finques.

L’objectiu va ser proposar i definir accions concretes dins dels diferents reptes identificats dins de l’àmbit de la gestió de les comunitats i edificis, tant dels grans inversors (nivell horitzontal) com dels petits (nivell vertical).

Durant la sessió, els principals reptes identificats van ser:

• Canvis i tendències socials i tecnològiques.
• Evolució dels criteris de compra dels clients.
• Visió i anàlisi de què fan els competidors aquí i en altres països.

També es van analitzar factors claus de l’èxit, com ara:

• Creixement sobre la base de tenir mes massa crítica.
• Lideratge regional a través d’una política activa de compres d’altres líders.
• Integració de serveis de l’edifici (neteja, assegurances, manteniment, etc.)
• Inversió en el desenvolupament de tecnologia.
• Automatització, eficiència i especialització en els processos.
• Participació en el mercat corporatiu residencial.
• Programes de desenvolupament de talent.

A partir de l’exposició d’aquests coneixements, es van definir els reptes a treballar:
• Millorar el coneixement del client.
• Massa crítica i dimensió.
• Desenvolupament de nous mercats.
• Innovació i noves solucions per a l’edifici.
• Nou model de gestió de processos i tecnologia.
• Captació i formació de talent.
• Cadena de proveïdors de serveis competitiva.
• Gestió eficient de la cartera de clients.


VOLEM COMPTAR AMB TU!
SUMA-T’HI ARA!