Millorar i enfortir el model de negoci es pot donar de diferents maneres. Una és la venda creuada, un model que el Clúster vol potenciar. D’aquí l’inici del projecte d’impuls de la venda creuada a partir d’una eina poderosa però poc utilitzada al nostre sector: el Big Data.

El projecte neix en base a 4 qüestions bàsiques però que ja demostren el potencial i recorregut que hi ha per davant:

  • Com podem millorar la captació de leads venedors?
  • Hem explotat les dades de què disposem per identificar oportunitats de venda croada de serveis?
  • Recollim les dades adequades per fer-ho?
  • Quines altres dades té sentit que demanem per millorar la identificació d’oportunitats?
Un projecte transversal

Aquest és un projecte transversal a nivell de sector, i el seu objectiu és millorar la venda creuada entre els segments horitzontal, serveis a l’edifici i transaccional. Per dur-ho a terme es comptarà amb socis tecnològics del CSIM. La seva durada s’estableix en 5 mesos, de febrer a desembre de 2022.

Principalment, es desenvoluparà una anàlisi dels processos de negoci i les dades usant Big Data, per identificar oportunitats comercials entre els 3 segments de negoci presents al Clúster. Els eixos principals d’anàlisi seran:

  • Identificació de les empreses amb interès a participar en el projecte (cal una mostra d’almenys 3 empreses), presents a cadascun dels negocis.
  • Volcatge de totes les dades relatives als diferents processos.
  • Indexació de la informació existent amb l’objectiu d’identificar oportunitats comercials lligades a moments de transició vitals.
  • Desenvolupament d’un instrument conjunt basat en machine learning que permeti a nivell individual de cada empresa/per a cada client la identificació d’oportunitats comercials.
  • Estandardització i millora dels processos de captació de dades dels clients per continuar millorant el sistema desenvolupat.