Sens dubte, desenvolupar el mercat per ampliar-lo de manera adequada i eficient és un objectiu primordial per a tota la cadena de valor. Amb aquest objectiu, des del CSIM es desenvoluparà un projecte dividit en dues parts que permetrà facilitar el creixement tant ampliant el mercat tant a través de processos de compra i fusions entre empreses, com obrint nous mercats a diferents regions de l’Estat espanyol.

Projecte Reempresa

Aquesta part del projecte és la que se centrarà en els processos de compra i/o fusions entre empreses.Essencialment, se centrarà en estructurar un market place perquè les empreses de gestió i serveis als edificis amb dinàmiques venedores puguin ser visibles per a potencials compradors. Així mateix, es definirà un pla de màrqueting i de visibilització del programa, amb la finalitat d’assegurar la captació de leads tant de compradors com de venedors.Finalment, el mateix programa s’encarregarà de l’acompanyament necessari en el procés de compra/venda, sobretot pel que fa a la preparació de l’empresa venedora.Aquesta part del projecte de desenvolupament de mercat es durà a terme durant dos mesos, previsiblement de desembre de 2022 a gener de 2023.

Un nou mercat geogràfic

Aquesta part del projecte s’articularà de forma transversal, tenint en compte cadascun dels tres segments del negoci, es realitzarà a través d’una empresa de business development, i el seu objectiu és facilitar el creixement de les empreses a través de l’obertura de nous mercats a altres regions dins de l’Estat.Per això, es treballarà en diferents eixos:

·      Preanàlisi de les regions amb més potencial per a les empreses de gestió i serveis als edificis (a priori Madrid, Andalusia i Llevant), per identificar el mercat amb més potencial.

·      Realització d’un grup de treball amb les empreses interessades per dur a terme la priorització dels mercats analitzats.

·      Elaboració d’una base de dades segmentada dels actors principals al mercat prioritzat.

·      Anàlisi de la competència.

·      Identificació de carteres i empreses potencials per establir acords i processos de compra.

·      Incorporació d’aquestes carteres al programa Reempresa del Clúster.Aquesta part del projecte es farà entre febrer i abril de 2023.