La col·laboració entre les empreses que es dediquen a la gestió de serveis als edificis ofereix moltes possibilitats quan pensem en projectes clau en mà. La col·laboració entre les diferents empreses i l’acció com a agents rehabilitadors permet canalitzar grans oportunitats en rehabilitació i manteniment.

Des del CSIM s’està treballant en la coordinació de les empreses de la cadena de valor per treballar rehabilitació, eficiència energètica i autoconsum com a eixos integradors a l’hora d’oferir serveis integrals i claus en mà amb un gran potencial.

Les claus del projecte

Algunes de les claus que s’estan plantejant en aquest projecte són:
• Com coordinar les empreses de la cadena de valor per treballar rehabilitació, eficiència energètica i autoconsum?
• Quins altres agents cal involucrar?
• Com treballar les oportunitats en autoconsum?, i en comunitats energètiques?
• El potencial de l’edifici com a actiu generador d’ingressos i no només com a cost.
• Com fer pedagogia i mentalitzar els propietaris per a aquestes inversions que generen estalvis a llarg termini?
El projecte s’està desenvolupant en diferents fases, amb l’objectiu de definir una proposta eficaç i de valor, tant per a les empreses prestadores dels serveis com per als clients finals. Per això, es va començar a treballar a l’octubre del 2021 i es preveu finalitzar el juny del 2022.

Diversos eixos d'actuació

La complexitat de desenvolupar projectes integrals i claus en mà en l’àmbit de la rehabilitació i l’eficiència energètica comporta actuar en diferents eixos, com ara:
• Detecció d’oportunitats.
• Identificació dels agents clau.
• Impulsar acords amb entitats clau (CAATEEB, CAFBL, Habitatge, ICF, etc.).
• Impulsar acords amb entitats de finançament públiques i privades.
• Acords amb formadors i estructuració de cursos de formació per als oficials d’Administració de Finques, amb l’objectiu d’impulsar les rehabilitacions.
• Elaboració d’eines tecnològiques, com ara una App d’estalvi energètic.
• Desenvolupar un model de finançament.

Finalment, es preveu fer un test del producte en un edifici real que serviria com a projecte pilot i cas d’èxit.