Quan pensem en la gestió vertical hem de tenir en compte que la sofisticació creixent del mercat immobiliari requereix nous models de serveis associats, així com de professionals adaptats a les noves necessitats.

Amb l’objectiu de millorar les capacitats i habilitats dels gestors de vertical, des del CSIM es planteja un programa de formació que permetrà als professionals ja no només posseir una millor visió i execució de la gestió vertical, sinó convertir-se en asset managers del sector immobiliari. D’aquesta manera, els professionals d’empreses de serveis a l’inversor tindran la capacitat d’oferir solucions millors als seus clients.
Algunes qüestions bàsiques

Per definir el programa de formació cal començar per plantejar-se algunes qüestions bàsiques:

 • Podem passar de ser administratiu a ser els asset managers que necessiten els perfils més sofisticats d’inversor?
 • Quines competències dels nostres equips de vertical hem de millorar? Quines són les claus més importants per evitar la fugida de clients que se sofistiquen?
 • Quines mancances concretes, a nivell de formació, tenen els nostres equips? Quin contingut curricular hauria de cobrir el programa de formació?
 • Com podem motivar l’equip perquè sigui més proactiu i actuï en un paper més de consultor que de gestor? Quines haurien de ser les línies clau del pla d’incentius per impulsar aquest canvi?
Descripció del programa

Amb les premisses anteriorment apuntades, el plantejament del programa de formació s’assentarà en els eixos següents:

 • Realització d’un grup de treball per identificar, a partir de les necessitats i productes específics per als inversors mitjans, aquelles mancances concretes als perfils professionals actuals de les empreses de serveis a l’inversor, com ara:
 • Aspectes econòmico-financers.
 • Gestió dels RR. HH.
 • Millora en la gestió dels patrimonis (noves inversions, rendibilització de les actuals, etc.).
 • Capacitats i habilitats: gestió proactiva dels clients, etc.
 • Definició de l’ambició i la profunditat del curs quant a horari, càrrega lectiva i durada. S’estima d’entrada un postgrau amb una càrrega lectiva presencial i en línia d’uns 30 dies.
 • Desenvolupament d’un programa de formació ad hoc amb un centre de postgrau de referència per reciclar els perfils o alternativament aprofitar i adaptar algun programa d’un proveïdor existent.
 • Suport en el disseny i la implementació d’un programa d’incentius individualitzat per a les empreses que hi participin, per establir objectius vinculats als nous requisits i habilitats demandades.