Dins de les accions estratègiques que el CSIM desenvolupa, una de les més destacades per la seva importància i impacte és la realització d’un ampli i ambiciós estudi de mercat sobre les comunitats de propietaris.

L’estudi se centra a saber com seran i com compraran els serveis immobiliaris els nostres futurs clients, en un horitzó de 10 a 15 anys. A partir de les dades que se n’obtinguin, també es presentaran solucions potencials per desenvolupar en un futur. D’aquesta manera, les empreses dedicades a la gestió i els serveis a l’edifici disposaran d’una eina indispensable per afrontar els reptes de futur amb garanties.

L’estudi de mercat, que es va iniciar el novembre del 2021 i es preveu que finalitzi l’abril del 2022, permetrà anticipar-se a les demandes del comprador futur en serveis immobiliaris, ja que permetrà conèixer els criteris de compra dels copropietaris, la seva evolució futura i solucions potencials a desenvolupar per a ells.

Descripció del projecte

La primera clau per a un bon estudi de mercat és l’acotació de la mostra, tant a nivell dels segments d’edat com a nivell geogràfic.

Pel que fa al segment d’edat, es tindran en compte variables com ara el poder adquisitiu, el poder de decisió i de compra i, finalment, la implicació. Per tot això, s’estimarà la població entre 30 i 55 anys.

Pel que fa a la zona geogràfica, l’estudi de mercat se centrarà a Catalunya i en un entorn urbà.

Què sabrem amb l’estudi de mercat?
Recurso 2@2x
QUALITATIU QUANTITATIU

Caracterització dels consumidors actuals i a futur
Despesa i evolució de cadascun dels targets
Dimensió del segment per targets
Grau de sofisticació

PROCÉS DE COMPRA

Motivació de la compra
Comunicació (impactes, Canals,…)
Prescriptors
Tipus de compra (grau de planificació)
Tipologia de serveis comprats
Moment de consum

Propostes de valor

La realització de l’estudi de mercat i el desenvolupament posterior de noves solucions a partir dels resultats obtinguts, permetrà que els proveïdors de serveis a comunitats de propietaris facin un salt qualitatiu en la seva oferta. En definitiva, es tracta de passar de ser un gestor d’incidències amb marges escassos, a optimitzar la gestió de l’edifici amb propostes proactives de valor.

Alguns dels aspectes clau que s’analitzaran per al desenvolupament de les propostes de valor seran:

  • Estil vital
  • Digitalització
  • Sostenibilitat
  • Importància i valor afegit de l’AdF
  • Autogestió
  • Manteniment