Per què unir-se des de la fórmula Clúster?

Tot i que “doctors té l’església Clúster” a l’hora de datar el seu origen, la immensa majoria de fonts creuen que el format Clúster neix a principis dels 90 com a eina per analitzar els factors que permeten a una indústria o sector incorporar noves baules a la seva cadena, els factors que propicien l’ús de noves tecnologies en els seus processos o serveis, i els factors determinants de la generació d’activitats d’aglomeració. Una fórmula d’anàlisi que, conservant aquests valors fundacionals, ha evolucionat fins a ser també una fórmula d’acció i transformació.

En definició sintetizadament genèrica, i per als que a hores d’ara vagin encara una mica despistats, un Clúster és una concentració d’empreses o institucions interconnectades en un camp particular. Tot i que el ventall de tipologies pot arribar a ser bastant més ampli, la divisió clàssica dels categoritza en:

 • Geogràfics (radi d’actuació).
 • Verticals (reuneixen indústries o serveis caracteritzats per relacions de compravenda).
 • Horitzontals (empreses que comparteixen un mercat comú per als béns finals, una mateixa tecnologia o treballadors, o requereixen un recurs natural similar).
 • Sectorials (diverses empreses operen en conjunt en un mateix sector comercial).

Posades les bases per aproximar-se al que representa la figura del Clúster, passem a l’acció de 10 dels beneficis per a les empreses o institucions que en formen part.

 • Augmenta la productivitat i competitivitat de les empreses del grup.
 • Impulsa la innovació i la tecnologia al seu sector.
 • Renova, transforma i millora dinàmiques sectorials.
 • Identifica les tendències i necessitats de mercat.
 • Redueix costos.
 • Un motor d’activació i vinculació entre els diferents actors de la seva cadena de valor.
 • Estimula la incorporació de noves empreses al seu camp.
 • Frena la força de comportaments oportunistes o deshonestos.
 • L’enfortiment grupal impulsa la generació de noves idees i oportunitats de negoci.
 • Permet accedir a projectes d’interès comú, tant a nivell nacional, com europeu i internacional.

Unes avantatges fonamentades en compartir coneixements, capacitats, experiències i recursos que ja comencen a cristal·litzar-se en la iniciativa de CSIM Clúster de Serveis Immobiliaris, una unió que crida a l’acció a tots els actors de l’ecosistema immobiliari nacional per canviar i trencar les dinàmiques preestablertes.

Si “doctors té l’església dels serveis immobiliaris“, cooperant units des de la fórmula Clúster tenim el convenciment que construirem un futur sòlid, fresc i pròsper per a tot l’univers inmo i els usuaris dels edificis. Un futur, en definitiva, millor per a empreses i persones.