Jornada sobre mediació al sector immobiliari

LA MEDIACIÓ: UNA RESPOSTA EFICIENT A LES PROBLEMÀTIQUES VINCULADES A L’HABITATGE I A LA PROPIETAT IMMOBILIARIA

La Jornada realitzada el passat 14 de novembre de 2022 a la seu del Consell d’Advocats de Barcelona, ​​va comptar amb diversos representants de l’àmbit jurídic i acadèmic, així com representants d’empreses sòcies del CSIM en l’àmbit de l’administració de finques.

Durant la jornada es van tractar diferents visions al voltant de la mediació com a eina clau en la resolució de conflictes vinculats a l’habitatge i la propietat immobiliària.

Des del punt de vista de polítiques públiques de l’habitatge, segons Carles Sala, secretari d’Habitatge i Inclusió Social de la Generalitat de Catalunya, la mediació es configura com una eina que ha permès resoldre favorablement molts casos vinculats al lloguer hipotecari -fins a un 58 % el 2021- permetent que moltes famílies no perdessin el seu habitatge. També posa de rellevància la pluralitat d’instruments que actualment existeixen a l’organisme públic per donar suport a la mediació. Tot i això, puntualitza que caldria recollir la mediació en la llei estatal com a mesura obligatòria prèvia a un judici.

En l’àmbit immobiliari, “la mediació permet una resolució ràpida i eficient de problemàtiques no només per resoldre conflictes a comunitats de propietaris, sinó que constitueix una eina efectiva en casos com impagament d’hipoteques o lloguers, ocupacions o vulnerabilitats associades a la rehabilitació energètica de edificis”, explica Isabel Viola, professora titular de Dret Civil de la Universitat de Barcelona.

La mediació ajuda a evitar que s’agreugin les situacions de conflicte.

Agustín Hernández (Andrés Espinós) i Montserrat Gil (Gil Amargós Gestió Patrimonial) coincideixen a assenyalar, com a administradors de finques, que a les comunitats de veïns, l’administrador de finques és l’intermediari natural perquè la mediació constitueixi la millor solució davant dels conflictes . La relació propera i de confiança amb les persones que viuen en una comunitat l’habilita per prevenir en primera instància que els conflictes s’agreugin i resoldre aquells que no comportin una certa complexitat. En aquest sentit, es planteja una formació adequada per als administradors de finques en eines i coneixements sobre mediació. També es posa de manifest la necessitat d‟un mediador professional en aquells conflictes en què l‟administrador no sigui percebut com una figura neutral.

Als edificis comunitaris, cada cop hi haurà més situacions que requereixin la mediació, no només a nivell de problemàtiques causades per la crisi o conflictes entre veïns, sinó també a causa de les noves tendències d’habitatge com el co-living, on la utilització d’espais comuns generarà conflictes entre veïns, o pel que fa a la construcció d’obres noves o rehabilitacions.

Segons Alberto Antolí, membre del clúster i soci del Bufete Leiva, una de les vies per conscienciar i començar a incorporar la mediació com a pas previ a una judicialització, és la incorporació d’aquesta mesura a les clàusules dels estatuts de les comunitats de propietaris.

L’administrador és l’estratega de les solucions per al seu client i el mediador la figura que aporta neutralitat.

En conclusió, hi ha un consens entre les diferents entitats a favor de la mediació com a via prèvia per resoldre els conflictes vinculats a les diferents casuístiques del món immobiliari. Si bé caldria continuar treballant per a una sensibilització del sector i de la ciutadania i, aquí, el paper que exerceixi l’administració és clau.

També es posa en relleu la necessitat de continuar treballant per a la professionalització del sector sobre la base del principi de neutralitat i bones pràctiques, posant sempre les persones al centre de les decisions.

Finalment, aquesta jornada també ha permès establir ponts entre les diferents parts tant des del vessant mediador de l’advocacia com del sector dels professionals immobiliaris per propiciar la futura col·laboració i cooperació en matèria de mediació i homogeneïtzar bones pràctiques.


VOLEM COMPTAR AMB TU!
SUMA-T’HI ARA!