Actualment, bona part de l’expansió o, senzillament, la pervivència de molts negocis immobiliaris depèn de la capacitat de generar leads als portals de serveis. Des del CSIM es vol apostar per trobar models que permetin trencar aquesta dinàmica.

Un projecte basat en les iniciatives conjuntes

El projecte, que té com a mirall la iniciativa francesa Bien-ici, se sustentarà en diferents accions:

– Identificació de projectes reeixits a nivell internacional que s’hagin dut a terme per reduir la dependència dels portals, posant el focus en iniciatives conjuntes similars al model Bien-ici (França) (www.bienici.com).

– Monitoritzar projectes que apliquin noves tecnologies (IA, chatbot) que permetin processos més automatitzats i oberts que superin els portals.

– Realització d’entrevistes amb els impulsors d’aquests projectes per identificar els diferents models possibles i les claus d’èxit.

– Definició i anàlisi de la viabilitat de les de diferents models o portals a implementar per avaluar-los segons l’estat de competència actual i les perspectives futures de creixement – identificació de l’oportunitat.

– Realització d’entrevistes amb empreses transaccionals (de dins i fora del Clúster) amb interès en el desenvolupament d’aquesta iniciativa i incorporació de les perspectives.

– Acord amb entitats afins (AIC, etc.) que puguin aportar tant coneixement com també recursos per dur a terme el projecte de predesenvolupament.

– Grup de Treball amb les empreses per avaluar i triar el model preferit per part de les empreses participants al projecte.

QUEREMOS CONTAR CONTIGO!
SÚMATE AHORA!