El futur són les dades i la utilització que se’n fa. Per aquesta raó, el projecte Connecta l’edifici es planteja millorar la gestió de l’edifici i afegir-hi més valor, a partir de la seva sensorització. Aquesta sensorització permetrà obtenir una gestió més eficient que, a més, integrarà els diferents proveïdors.

En aquest cas, estem parlant d’un projecte de Big Data i Intel·ligència Artificial, ja que el que es busca no només és poder obtenir el màxim de dades d’una sèrie de punts sensibles de l’edifici sinó, a més, gestionar intel·ligentment totes les dades per, finalment, oferir les respostes i els serveis més adequats per part dels diferents proveïdors.

Descripció del projecte

El projecte es desenvoluparà de maig a novembre de 2022, i els principals objectius són els següents:
• Recollir i homogeneïtzar dades històriques relatives al manteniment de les comunitats que es gestionen des de les empreses del Clúster.
• Indexació i anàlisi de la informació existent a partir de big-data, amb l’objectiu d’identificar patrons i estalvis en el manteniment dels edificis:
o Identificació de les gestions preventives vinculades a un major estalvi per a les comunitats.
o Identificació de les àrees clau amb manca de dades (per tipus de comunitat/tipus de manteniment).
• Integració dels proveïdors clau de l’edifici (per estalvi generat, per vinculació a l’administrador de finques, etc.), a les conclusions de la informació i a la incorporació de noves dades (a partir de les seves històriques).
• Realització d’un grup de treball on compartir les conclusions i identificar actuacions potencials a desenvolupar entre els administradors de finques i els proveïdors per millorar els estalvis comunitaris.
• Desenvolupar un pla de comunicació i formació per als copropietaris basat en l’estalvi, per a l’execució de les actuacions identificades.
• Identificació de comunitats concretes dins l’àmbit d’acció del Clúster, per desenvolupar projectes pilot a partir de la sensorització dels punts clau de l’edifici i obtenir així millors dades i alimentar el machine learning.

Com es pot millorar la gestió de l'edifici a partir del Big-data?
QUEREMOS CONTAR CONTIGO!
SÚMATE AHORA!