12 projectes CSIM per a un 2022 d’acció

Un 2022 de posar fil a l’agulla elevant els reptes estratègics fins al pla de les accions CSIM focalitzades en tres marcs d’actuació: la gestió i els serveis a l’edifici, els serveis transaccionals i els serveis al inversor. Un any de desafiaments per a les empreses de l’ecosistema immobiliari  que al Clúster abordarem des de l’impuls actiu i participatiu de dotze projectes .

Gestió i serveis a l'edifici

1.Estudi de mercat de les comunitats de propietaris

Conèixer els criteris de compra dels copropietaris, la seva evolució futura i les solucions potencials a desenvolupar per a ells. Obtenir una fotografia tipus dels consumidors actuals i futurs (10-15 anys) dels serveis d’administració de finques horitzontal.

2.Projecte integral de rehabilitació de l’edifici

Pla de col·laboració entre les empreses de gestió i serveis als edificis per desenvolupar un producte claus en mà i, com a agents rehabilitadors, canalitzar les oportunitats en rehabilitació. Estructurar la cadena de valor de l’edifici sostenible tant en termes d’inversió com de gestió.

3.Projecte connecta l’edifici

Millorar la gestió de l’edifici i afegir-hi més valor a partir de sensoritzar-lo, gestionar les dades i integrar els proveïdors. Captació i preparació de dades, anàlisi Big Data i accions basades en aquestes dades.

4.Projecte de desenvolupament de mercat

Facilitar el creixement dels AF ampliant el mercat mitjançant processos de compra i/o fusions entre empreses. Identificació de regions o àrees en què es pot créixer, de potencials empreses target a comprar i dels processos estructurals que ho facilitin.

5.Projecte de vigilància estratègica i benchmarking internacional de competidors

Identificar i observar l’evolució dels competidors internacionals en mercats de referència. Conèixer els moviments que s’estan produint a nivell global, els nous models de negoci que guanyen quotes de mercat i identificar entrades potencials d’empreses al nostre mercat.

Serveis transaccionals

6.Projecte per impulsar la venda creuada entre els tres segments a partir de Big Data

Millorar la venda creuada entre segments horitzontal, serveis edifici, vertical i transaccional. Com millorar la captació de leads venedors? Hem explotat les dades que tenim per identificar oportunitats de venda creuada? Quines altres dades poden millorar la identificació d’oportunitats?

7.Impulsar la venda creuada de serveis addicionals en el moment de la transacció

Identificació dels serveis al voltant de la transacció que té més sentit que incorporin les empreses de transaccional. Quins són els millors models per incorporar-los? Quines són les empreses capdavanteres d’aquests serveis? Amb quines es podrien desenvolupar acords de col·laboració?

8.Impulsar col·laboracions amb proptech per al desenvolupament de models híbrids

Identificació i anàlisi dels nous models de negoci (buyer, fixed-price, tech-anabled agent, portals…) d’èxit a incorporar per part de les empreses transaccionals. Desenvolupament d’acords amb empreses especialitzades, d’interès global per a tots els socis del CSIM o individualment.

9.Explorar models per reduir la dependència de portals

Identificació de projectes d’èxit a nivell global per reduir la dependència dels portals en els leads compradors, posant el focus en iniciatives conjuntes similars al model Bien-ici (França). Grup de Treball orientat a l’avaluació i l’elecció del model preferit per part de les empreses participants.

Serveis a l'inversor
  1. Identificació de criteris de compra per a l’inversor mitjà

Incrementar la quota de mercat al segment de l’inversor mitjà des de la identificació dels seus criteris de compra i les accions a desenvolupar en aquest mercat. Com compra? Quin valor afegit se li pot aportar? Quines habilitats i competències hem de desenvolupar per captar-lo?

11.Identificació de criteris de compra per al gran inversor

Incrementar la quota de mercat en aquest segment presentant-nos com a alternativa al servicer, coneixent com és el segment del gran inversor i quines empreses hi ha darrere. Si ha de ser un segment atractiu per a les empreses del clúster, quines habilitats i capacitats s’han de desenvolupar per resultar atractius?

12.Programa de formació per passar de gestors de vertical a Asset Manager

Millorar les capacitats i habilitats dels gestors de vertical des d’un programa de formació que en millori les competències. Motivació d’equips perquè siguin més proactius i prenguin un paper més de consultor que no pas de gestor.

Un 2022, en resum, de dotze accions afrontant alguns dels reptes de futur que el sector i que tota la cadena de valor ha d’emprendre per no quedar-se enrere.

QUEREMOS CONTAR CONTIGO!
SÚMATE AHORA!