Existint ja un projecte al nostre Pla d’acció destinat a l’inversor mitjà, el CSIM també s’ocuparà d’ajudar a incrementar la quota de mercat per al sector dels grans inversors, amb la mirada posada en la possibilitat de consolidar alternatives als servicers.

Els interrogants principals que planteja l’àmbit del gran inversor són els següents:

  • Com és el segment del gran inversor? Com són les empreses que hi ha darrere aquest segment?
  • Què busquen en un proveïdor? Quins són els seus criteris de compra? Què busquen en un proveïdor?
  • Pot ser un segment atractiu per a les empreses del Clúster?
  • Podem desenvolupar un producte a mida per captar clients en aquest segment?
  • Quines habilitats i capacitats cal desenvolupar per poder ser atractius per a aquest segment? Quins productes?
Descripció del projecte

Aquest projecte es desenvoluparà posteriorment al desenvolupat per a les empreses que tenen la vista posada al sector de l’inversor mitjà. Per aquesta raó, es preveu que es durà a terme entre febrer i abril del 2023.

Pel que fa als principals eixos d’actuació, que tenen certa similitud amb els del sector de l’inversor mitjà però adaptats al gran inversor, seran els següents:

– Identificació de les empreses darrere del segment del gran inversor que operen a Espanya i que podrien operar a Catalunya, per a la construcció duna base de dades segmentada (tipus d’actius d’interès, origen, etc.).

– Dimensionament del segment gran inversor (quota de mercat, volum de facturació, potencial de creixement, etc.).

– Realització d’entrevistes amb els principals operadors del segment del gran inversor per a la identificació dels seus principals criteris de compra així com per identificar els proveïdors actuals, necessitats no satisfetes i oportunitats per a les empreses de serveis a l’inversor.

– Què busquen en un proveïdor?

– Quins són els principals criteris de compra?

– Com seria el proveïdor perfecte? Quines solucions aportaria?

–              Amb quins aspectes dels servicers estan satisfets i quins són millorables?

– Anàlisi internacional d’empreses d’èxit en el negoci de serveis a l’inversor que donen servei als grans inversors i identificar quins són els seus factors clau d’èxit.

– Entrevistes amb les empreses del CSIM per identificar palanques a desenvolupar i mancances principals per al desenvolupament de solucions per al segment mitjà.

– Grup de Treball per definir les claus en el desenvolupament de noves solucions (individuals o conjuntes) per a aquest segment.

– Definició d’un pla d’acció comercial/màrqueting per atacar el segment.

QUEREMOS CONTAR CONTIGO!
SÚMATE AHORA!